2015 04 21


Užbaigėme programą "Obuolio draugai"


Mūsų pradinukai, 1, 2, 3, 4 klasės, dalyvavo "Obuolio draugų" programoje, kuri skirta padėti 7 - 9 metų vaikams tobulinti bei įgyti naujų sunkumų įveikimo bei socialinių gebėjimų. Užsiėmimai vyko kartą per savaitę. Programos dalyviai išklausę šešias jos temas: "Jausmai", "Bendravimas", "Draugystė', "Problemų sprendimas", "Pokyčiai", "Mes galime įveikti" sėkmingai baigė programą. Viems dalyviams įteikti diplomai.Mokytoja Edita

2014 10 23


Valandėlė „Obuolių medis“

 

Šioje valandėlėje vaikai mokėsi ieškoti  ir pasirinkti sprendimus, galinčius padėti įveikti slegiančius jausmus ir sudėtingas situacijas.

—  Svarbu tai, jog vaikai suprato, kad jie gali padėti ne tik sau, bet ir kitiems.


Mokytoja Edita


2014 10 05


2014 - 2015 M.M. DALYVAUJAME PROGRAMOJE

"OBUOLIO DRAUGAI"

 

Antakalnio skyriaus 1 – 4 kl. mokiniai  dalyvauja Tarptautinėje programoje „Obuolio draugai“. Užsiėmimai vyksta kartą per savaitę neformalaus ugdymo  metu (mokytoja E. Leleikienė).

 

Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ yra ilgai lauktas programos „Zipio draugai“ tęsinys, skirtas jau vyresniems vaikams, t.y. 7 – 9 metų. Dabar šios dvi programos apsijungia į vieną tęstinę dvejų metų ankstyvosios prevencijos programą, kurios pirmoji dalis yra „Zipio draugų“ programa, o antroji – „Obuolio draugų“ programa.

               Programa Obuolio draugai buvo sukurta siekiant padėti vaikams tobulinti jau turimus bei įgyti naujų sunkumų įveikimo bei socialinių gebėjimų ir taip stiprinti psichologinį vaikų (mokinių) atsparumą bei silpninti galimą neigiamą socialinės aplinkos poveikį.

 

              Programa Obuolio draugai  tinkama „Zipio draugų“ programoje dalyvavusiems ir joje nedalyvavusiems įvairioje aplinkoje augantiems skirtingų gebėjimų pradinių klasių mokiniams.

Per „Obuolio draugų“ valandėles vaikai nekonkuruoja, jų atsakymai nėra vertinami, vaikai skatinami dalintis idėjomis ir padėti sau bei vienas kitam. Siekiama geros vaikų savijautos, gero mikroklimato klasėje bei gebėjimų, padedančių susidoroti su kasdienėmis ir sudėtingomis situacijomis, ugdymosi.