Ukmergės „Šilo“ pagrindinės mokyklos

Antakalnio pradinio ugdymo skyriaus

2015 / 2016 m.m.

II pusmetis

 

2   klasės pamokų tvarkaraštis

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1. Anglų k.

1. Lietuvių k.

1. Anglų k.

1. Lietuvių k.

1.Lietuvių k.

2.Matematika

2. Matematika

2. Matematika

2. Lietuvių k.

2.Matematika

3.Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

3. Matematika

3.Dailė ir technologijos

4.Pasaulio p.

4. Muzika

4. Pasaulio p.

4. Muzika

4. Dailė ir technologijos

5.Kūno k.

5. Šokis

6. Klasės

    valandėlė

5. Kūno k.

6. Etika

5.Neformalus      ugdymas

 

 

 

3  klasės pamokų tvarkaraštis

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1. Anglų k.

1.Lietuvių k.

1.Anglų k.

1.Lietuvių k.

1.Lietuvių k.

2.Matematika

2.Matematika

2.Matematika

2.Lietuvių k.

2.Matematika

3.Lietuvių k.

3.Lietuvių k.

3.Lietuvių k.

3.Matematika

3.Dailė ir technologijos

4.Pasaulio p.

4.Muzika

4.Pasaulio p.

4. Muzika

4. Dailė ir technologijos

5. Kūno k.

5. Šokis

6. Klasės valandėlė

5. Kūno k.

6. Etika

5.Neformalus      ugdymas

 

     

 

 

                         PAMOKŲ LAIKAS

 

                 1 pamoka  8.30 –  9.15 val.

                 2 pamoka  9.25 – 10.10 val.

                 3 pamoka 10.35 – 11.20 val.

                 4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

                 5 pamoka 12.30 – 13.15 val.

                 6 pamoka 13.20 – 14.05 val.

 

 

 

                  

                            MOKYKLA DIRBA

 

 

Mokslo metai: prasideda:    2015m. rugsėjo   1 d.

                           baigiasi:    2016 m. gegužės 31 d.

 

Pusmečiai:   I pusmetis: rugsėjo 1 d. - sausio 22 d.

                   II pusmetis: vasario 1 d. - gegužės 31 d.

 

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2015-10-26

2015-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2015-12-28

2016-01-08

Pavasario (Velykų)

2016-03-21

  2016-03- 26

Vasaros

2016-06-01

2016-08-31

Papildomos

2016-02-15

2016-02-22

Papildomos

2016-03-29

                                                                       2016-04-01